Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων κατασκηνωτικού χώρου στην Κύπρο

Ο κατασκηνωτικός χώρος “Πολύκαρπος Βλάχος” κατασκευάστηκε το 1976 σε ένα κομμάτι γης, μισθωμένο από το κράτος, κοντά στην κοινότητα Πάνω Πλάτρες στη Λεμεσό. Βρίσκεται εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους και λειτουργεί από την Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων των σχολείων της περιοχής Λεμεσού. Ο κατασκηνωτικός χώρος θεωρείται από τους καλύτερους στο νησί. Με την πάροδο των ετών επεκτείνεται συνεχώς, υποδεχόμενος κάθε καλοκαίρι έναν ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό παιδιών. Κατά τη διάρκεια της ετήσιας δίμηνης περιόδου του (Ιούλιος και Αύγουστος) φιλοξενεί περίπου 130-140 μαθητές της 5ης τάξης (ηλικίας 10 και 11 ετών) σε κάθε ένα από τα οκτώ εβδομαδιαία προγράμματα. Εκτός της καλοκαιρινής περιόδου οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται και από άλλες ομάδες ατόμων, αφού λάβουν την απαραίτητη άδεια από την Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων.

Η κατασκήνωση περιλαμβάνει εννέα κτίρια, μεταξύ των οποίων εστιατόριο, κουζίνα, διοικητικό γραφείο, μίνι μάρκετ, σταθμό νοσοκόμων, αίθουσα εκδηλώσεων, τουαλέτες και λουτρά αγοριών και κοριτσιών, χώρους ηλεκτροδότησης, αποθήκευσης και αποκομιδής απορριμμάτων.

Στην κατασκήνωση, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε δομημένες δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην προστασία του περιβάλλοντος και τη σύνδεση με τη φύση. Οι στόχοι της δημόσιας δασικής πολιτικής στηρίζουν την εισαγωγή των νέων σε θέματα περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας, την ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρακικού αποτυπώματος και την προστασία των δασών.

Δεδομένης της αυξανόμενης ζήτησης, η στήριξη από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), χρησιμοποιήθηκε για την αγορά νέων σκηνών διαμονής- τη δημιουργία προσβάσιμων καταλυμάτων και εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων ειδικών οχημάτων, ραμπών και αναπηρικών αμαξιδίων για επισκέπτες με αναπηρίες- την αναβάθμιση των υποδομών αποχέτευσης και ακαθάρτων- καθώς και για την εγκατάσταση αλεξικέραυνου για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου πυρκαγιάς λόγω καταιγίδων. Στόχος του έργου αναβάθμισης ήταν η βελτίωση των υπηρεσιών και της διαχείρισης του χώρου κατασκήνωσης- καθιστώντας τον ασφαλέστερο, πιο άνετο και πιο προσιτό στους κατασκηνωτές και τους επισκέπτες, ενώ ταυτόχρονα τηρούνται σημαντικές αρχές όσον αφορά τη προστασία του περιβάλλοντος.

Η υλοποίηση του έργου, οδήγησε σε σημαντικές βελτιώσεις στην υποδομή και κατά συνέπεια στη λειτουργία και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κάμπινγκ. Το νέο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων μείωσε σημαντικά τα υπολείμματα αζώτου και φωσφορικών αλάτων. Το επεξεργασμένο νερό καλύπτει το 100 % των αναγκών σε νερό για τα φυτά εντός της κατασκήνωσης και το 100 % του νερού που απαιτείται για την πυρόσβεση. Επίσης, η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων σήμαινε βελτιωμένη πρόσβαση για τα άτομα με αναπηρία και ένα ασφαλέστερο περιβάλλον που προωθεί την κοινωνική ένταξη για όλους.