Ανοικτά και επερχόμενα σχέδια επιχορηγήσεων μέσω της ΚΑΠ

Φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από τότε που ξεκίνησε η εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην Κύπρο, με την ένταξη της στη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σε αυτό το διάστημα έχει διαφανεί ότι η εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου στη χώρα μας και ιδιαίτερα η ενίσχυση των γεωργών και της αγροτικής οικονομίας του τόπου μας μέσω των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, έχουν συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα και στην αναζωογόνηση της υπαίθρου.

Η εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής έχει επίσης βοηθήσει στο να αναπτυχθεί και παγιωθεί ένα πλαίσιο προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της αντιμετώπισης προκλήσεων που επιφέρει η κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό, έχει προωθηθεί μια αλλαγή στην κουλτούρα και τη νοοτροπίας μας ως κοινωνία, ως προς την ευαισθητοποίηση μας σε σχέση με την ανάγκη διασφάλισης της αειφορίας στις δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. 

Στην Κύπρο, από το 2004 μέχρι και σήμερα έχουν παραχωρηθεί ενισχύσεις στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που φτάνουν περίπου τα €2 δις, κυρίως μέσω Άμεσων Ενισχύσεων προς τους γεωργούς, αλλά και μέσα από τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις που επιφέρουν τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης τα οποία έχουν εφαρμοστεί.

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να προκηρυχθεί ένας αριθμός από σχέδια ενισχύσεων για τους αγρότες,  στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, τα οποία θα καλύπτουν ένα φάσμα στρατηγικών στόχων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Περί τα μέσα Απριλίου το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), έχουν ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τις εκταρικές και κεφαλικές επιδοτήσεις μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027. Η προκήρυξη των Παρεμβάσεων των Άμεσων Ενισχύσεων και της Αγροτικής Ανάπτυξης (εκταρικές και κεφαλικές επιδοτήσεις), έχει στόχο την οικονομική ενίσχυση 30,000 αγροτών με ποσό πέραν των €65 εκατ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων (ΣΕΕ) μπορείτε να βρείτε εδώ.

Επίσης αναμένεται ότι εντός Δεκεμβρίου 2024 θα καταβληθούν πέραν των €50 εκ. στον αγροτικό κόσμο, ως αντιστάθμισμα για τις περιβαλλοντικές και άλλες δεσμεύσεις που εφαρμόζουν στις εκμεταλλεύσεις τους, αλλά και γενικότερα για την ενίσχυση και διατήρηση του θετικού αντικτύπου που προσφέρουν στο περιβάλλον και την κοινωνία ευρύτερα. Το ίδιο διάστημα αναμένεται και η προκήρυξη των παρεμβάσεων για την ευημερία των ζώων (αιγοπρόβατα, χοίροι), αλλά και για την μείωση της χρήσης αντιβιοτικών στους χοίρους.  Σε μεταγενέστερο στάδιο αναμένονται οι προκηρύξεις των επενδυτικών μέτρων του Στρατηγικού Σχεδίου, καθώς και του μέτρου για την ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών.

Αναφορικά με την στήριξη των γεωργών ούτος ώστε να υποστηριχθούν κατά την  πράσινη μετάβαση, εφαρμόζεται μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ενίσχυσης που καλύπτει σφαιρικά τις ανάγκες που δημιουργούνται. Ενδεικτικά, αναφέρεται η παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης σε ποσοστό 75% του κόστους των περιβαλλοντικών επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν στις εκμεταλλεύσεις, όπως για παράδειγμα αναφορικά με επενδύσεις που σχετίζονται με την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς και επενδύσεων που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ανοικτά μέτρα επιχορηγήσεων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο καθοδήγησης για χρηματοδότηση, ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy