ΚΑΠ 2023-2027 : Πώς θα υποστηρίξει τους αγρότες στην Κύπρο

Το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για την Κύπρο είναι σε εφαρμογή για την περίοδο 2023-2027. Σκοπός του σχεδίου αυτού είναι η στήριξη και η ενίσχυση των αγροτών στην Κύπρο, προσφέροντας τους τα εργαλεία και τους πόρους που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του γεωργικού τομέα. Οι προτεραιότητες του ΚΑΠ για την Κύπρο κατευθύνονται προς την αειφόρο γεωργία, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ψηφιακή μετάβαση και την ενίσχυση των αγροτικών περιοχών.

Συγκεκριμένα, η νέα περίοδος της ΚΑΠ θα ενισχύσει τους αγρότες στην Κύπρο για την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών που θα προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος. Ενθαρρύνοντας την αειφόρο γεωργία, η ΚΑΠ θα ενισχύσει την προώθηση της χρήσης οργανικών μεθόδων καλλιέργειας, τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση των φυσικών πόρων. Παράλληλα, η ΚΑΠ 2023-2027 έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους αγρότες στην προσαρμογή των πρακτικών τους στις αλλαγές του κλίματος. Στην Κύπρο, όπου η ανεπάρκεια νερού είναι σοβαρό ζήτημα, η ΚΑΠ θα ενθαρρύνει τη χρήση αποδοτικών συστημάτων ποτίσματος, αναπτύσσοντας πρακτικές που μειώνουν την κατανάλωση νερού και προωθώντας τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Η τεχνολογική πρόοδος αποτελεί κρίσιμο μέρος της ΚΑΠ 2023-2027. Θα υποστηρίζονται οι αγρότες στην Κύπρο να υιοθετήσουν ψηφιακές λύσεις και νέες τεχνολογίες που βελτιστοποιούν τη γεωργική παραγωγή, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και τη διαχείριση των καλλιεργειών. Εκτός από τις παραπάνω πτυχές, η ΚΑΠ θα στηρίξει την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών στην Κύπρο, μέσω προγραμμάτων υποδομής, πρόσβασης στην εκπαίδευση και διασφαλίζοντας την κοινωνική και οικονομική ευημερία των κοινοτήτων στην ύπαιθρο.

Συνολικά, η νέα περίοδος του ΚΑΠ δεσμεύεται να προσφέρει στους αγρότες στην Κύπρο τα εργαλεία, τη στήριξη και την κατάρτιση που απαιτούνται για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του 21ου αιώνα και να προωθήσουν μια βιώσιμη, ανταγωνιστική και καινοτόμο γεωργία. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027 και τις προκηρύξεις που αναμένεται να προκηρυχθούν από το αρμόδιο όργανο (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) προς υποστήριξη των γεωργών και αγροτών, μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο https://moa.gov.cy/tomeis-drasis/stratigiko-sxedio-kap-2023-2027/