Κοινή Αγροτική Πολιτική: τι είναι και ποιους αφορά

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική δεν τίποτε άλλο παρά ένα νομοθετικό πλαίσιο θεσπισμένο από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) την άνοιξη του 1962 αποσκοπώντας στη διαμόρφωση μιας κοινής, ενοποιημένης πολιτικής για τη γεωργία. Πέραν αυτού, η ΚΑΠ αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους γεωργούς και τους καταναλωτές, ανάμεσα στη γεωργία και στην κοινωνία, ανάμεσα σε όσους ζουν, εργάζονται και κρατούν ζωντανές τις αγροτικές περιοχές και στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο.

 

Το νομοθετικό λοιπόν αυτό πλαίσιο το οποίο δεν έχει σταματήσει να εκσυγχρονίζεται και να θέτει προτεραιότητες που έχουν άμεση σχέση με τις νέες προκλήσεις που καθημερινά τίθενται (π.χ. κλιματική αλλαγή, κτλ.), αφορά όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, το κάθε ένα από εμάς καθώς, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, όλοι είμαστε συνδεδεμένοι με τη γεωργία ή/και την ύπαιθρο. Κάποιοι από εμάς εργάζονται στον αγροτικό τομέα, άλλοι ζουν στις αγροτικές περιοχές χωρίς να απασχολούνται με τη γεωργία, πολλοί απολαμβάνουν έναν περίπατο στη φύση ανεξάρτητα από το εάν ζουν σε αυτήν ή στο αστικό περιβάλλον κι όλοι μας καταναλώνουμε καθημερινά φρούτα και λαχανικά, τα οποία προέρχονται βεβαίως από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συνοπτικά, η Κοινή Αγροτική Πολιτική αφορά: 

(α) όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης καθώς είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν τις πρόνοιές της και να προωθούν σε εθνικό επίπεδο τις προτεραιότητες που τίθενται·

(β) το σύνολο των επαγγελματικών του κλάδου της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, καθώς ένας από τους άξονες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής είναι η ποικίλη στήριξη που παρέχεται σε όσους ασχολούνται με τη γη και τα προϊόντα της

(γ) πάνω από το ¼ του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο κατοικεί σε αγροτικές περιοχές, ανεξάρτητα από το εάν εργάζεται στον τομέα της γεωργίας ή όχι

(δ) το μεγαλύτερο ποσοστό της έκτασης της Ενωμένης Ευρώπης, καθώς μόνο ένα 23% είναι αστικό περιβάλλον, δίπλα σε 30% δάσος και 47% ύπαιθρο

(ε) το σύνολο των καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πάνω από 500 εκατομμύρια ανθρώπους) του οποίου η διατροφή κι η ποιότητα ζωής εξαρτάται άμεσα από τον πρωτογενή τομέα της παραγωγής. Χωρίς καμία αμφιβολία, το εύρος που καλύπτει η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η σημασία που αυτή έχει για την ποιότητα ζωής όλων μας, την καθιστά μία από τις σημαντικότερες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να το πούμε διαφορετικά, ας σκεφτεί ο καθένας από εμάς μία μέρα χωρίς φρέσκα φρούτα και λαχανικά, χωρίς μία ζωντανή και γεμάτη χρώματα κι αρώματα ύπαιθρο, χωρίς όλους αυτούς τους ανθρώπους που καθημερινά μοχθούν για την ευημερία όλων μας. Είναι δυνατόν;