Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου “CAP-acity for the future” μπορούμε να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για χρηματοδότηση μέσω της ΚΑΠ. Για να υποβάλετε το ενδιαφέρον σας, παρακαλώ όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία σας παρακάτω και πατήσετε Υποβολή.