Φάρμα Ζαχαρίας Συμεού

Η προβατοτροφική μονάδα Ζαχαρία Συμεού, που βρίσκεται στο Δήμο Αραδίππου, στην Επαρχία Λάρνακας της Κύπρου, χρησιμοποίησε επενδυτική στήριξη μέσω του ΕΓΤΑΑ για τη δημιουργία μιας υπερσύγχρονης προβατοτροφικής μονάδας για την παραγωγή πρόβειου γάλακτος υψηλής ποιότητας. Οι χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν τη χρηματοδότηση του ΕΓΤΑΑ μέσω προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ). Τα ΠΑΑ συγχρηματοδοτούνται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς και μπορούν να καταρτιστούν είτε σε εθνική είτε σε περιφερειακή βάση.

Η φάρμα Ζαχαρίας Σημεού, ως ένα ολοκαίνουργιο οικογενειακό έργο, ξεκίνησε το 2015 με την εισαγωγή λίγων προβάτων και σταδιακά εξελίχθηκε σε μια σύγχρονη, πλήρως μηχανοποιημένη υπερσύγχρονη προβατοτροφική μονάδα με περίπου χίλια πρόβατα που παράγουν γάλα. Η φάρμα αφιερώνει 4 εκτάρια γης για την παραγωγή σιτηρών που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων. Η φάρμα προσπαθεί να βρίσκει τρόπους να αυξάνει συνεχώς τόσο την παραγωγή γάλακτος όσο και την ποιότητα του γάλακτος, κυρίως ανταποκρινόμενο στην αυξανόμενη ζήτηση για χαλλούμι τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Η οικογένεια Συμεού έχει μακρά ιστορία, που εκτείνεται σε τέσσερις γενιές, ως εκτροφέας προβάτων, γαλακτοπαραγωγός και σε μεγάλης κλίμακας παραγωγή σιτηρών. Μέχρι πρόσφατα, η φάρμα είχε επικεντρωθεί αποκλειστικά στην παραγωγή σιτηρών, ωστόσο, δεδομένης της αυξανόμενης ζήτησης για προϊόντα πρόβειου γάλακτος, η οικογένεια αποφάσισε να εκμεταλλευτεί αυτή την τάση. Έτσι, η φάρμα επέστρεψε στην παραγωγή πρόβειου γάλακτος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τυριού Χαλλούμι και άλλων προϊόντων πρόβειου γάλακτος.

Ορισμένοι από τους βασικούς στόχους του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου ήταν:

  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της φάρμας,
  • Εισαγωγή νέων τεχνολογιών που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα της υγείας των προβάτων,
  • Εισαγωγή νέων τεχνολογιών για την αύξηση της παραγωγής γάλακτος ανά πρόβατο- και
  • Εισαγωγή νέων τεχνολογιών για την αύξηση της ποιότητας του παραγόμενου γάλακτος.
  • Στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου, κατασκευάστηκε μια εντελώς νέα μονάδα εκτροφής με μοντέλο 1 x 30 κελιών με γρήγορη έξοδο. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα ζώα σε μια σειρά απελευθερώνονται ταυτόχρονα μετά το άρμεγμα. Επιπλέον, εγκαταστάθηκε ηλεκτρονική πόρτα διαχωρισμού που επιτρέπει τον αυτόματο διαχωρισμό των ζώων σε διαφορετικές ομάδες μετά το άρμεγμα, ανάλογα με την παραγωγή γάλακτος.

Το εκσυγχρονισμένο αγρόκτημα περιλαμβάνει τώρα ένα κτίριο παραγωγής γάλακτος που μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 700 πρόβατα που παράγουν γάλα. Οι στάβλοι των προβάτων είναι πλήρως εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες ποτίστρες και ταΐστρες, διαδρομές καθαρισμού της κοπριάς και εξαερισμό. Η σίτιση επιτυγχάνεται με την εισαγωγή σύγχρονων ιμάντων σίτισης που εξασφαλίζουν ότι η τροφή είναι πάντα διαθέσιμη, ενώ παράλληλα διασφαλίζουν ότι δεν σπαταλιέται τροφή. Διαθέτει επίσης ατομικό σύστημα κλειδώματος που καθιστά ευκολότερο και ταχύτερο τον έλεγχο και τον εμβολιασμό των ζώων.

Η εισαγωγή σύγχρονων ιμάντων σίτισης έχει εξασφαλίσει ότι η τροφή είναι πάντα διαθέσιμη, χωρίς σπατάλες τροφής, μειώνοντας το κόστος και αυξάνοντας τη χρήση. Η αυτοματοποίηση της φάρμας εξασφαλίζει ότι το εργατικό κόστος διατηρείται στο ελάχιστο. Η νέα τεχνολογία επιτρέπει τη διατήρηση μόνο των καλύτερων γαλακτοπαραγωγών προβάτων στη φάρμα, βελτιώνοντας έτσι τη συνολική ποιότητα του παραγόμενου γάλακτος.

Όλα τα παραπάνω έχουν καταστήσει τη λειτουργία της φάρμας πολύ πιο εύκολη και οικονομικά αποδοτική. Επιπλέον, εγκαταστάθηκε ένας μύλος ανάμειξης τεσσάρων σιλό, ο οποίος αποθηκεύει και αναμειγνύει τα συστατικά της τροφής με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι τα ζώα τρέφονται με την υψηλότερη ποιότητα τροφής.

Πρόκειται για ένα έργο που αποδεικνύει πώς η στήριξη της ΕΕ διευκολύνει την ανάπτυξη βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Όπως δείχνει το παράδειγμα αυτό, το ΠΑΑ μπορεί να στηρίξει επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης και ανταγωνιστικής γεωργίας. Χωρίς τη στήριξη της ΕΕ δεν θα ήταν δυνατή η υλοποίηση του έργου, ή θα είχε διαρκέσει πολύ περισσότερο χρόνο, καταναλώνοντας έτσι πολύτιμο χρόνο και κεφάλαια.