Ξεκλείδωμα του αγροτικού δυναμικού: H Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ πέρα από τη γεωργία

Στις μεγάλες έκτασεις των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης βρίσκεται πληθώρα αναξιοποίητων δυνατοτήτων, όχι μόνο στον τομέα της γεωργίας αλλά και στην ενίσχυση των αγροτικώνκοινοτήτων και της βιώσιμης ανάπτυξης γενικότερα. Η Κοινή Αγροτική

Περισσότερα »