Ενδυνάμωση των αγροτικών κοινοτήτων, τοπική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω της ΚΑΠ

Οι αγροτικές κοινότητες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του γεωργικού τομέα της Ευρώπης, διαδραματίζοντας ζωτικό ρόλο στις τοπικές οικονομίες, διατηρώντας την πολιτιστική

Περισσότερα »